Bethel Radio

Kupokea Nguvu Mpya – Mch. Allen Mbiso

Neno Kuu la Semina: Kupokea Nguvu
Mtumishi: Rev. Allen Mbiso
Masomo : Matendo 1:8, Mathayo 17:21

Na uwe wa kwanza kupata habari